top of page
Bachove kvetové esencie

pôsobia na jemnohmotnej úrovni, kde pracujú s našimi emóciami

bachove esencie
  • objaviteľ Edward Bach, anglický lekár, homeopat, bakteriológ

  • Bachove kvetové esencie (38 typov, 7 emočných skupín, každý kvet zosobňuje určitý koncept mysle) predstavujú extrakcie vibračnej sily rastlín, sú čistými a harmonickými energiami pôsobiacimi na určitej frekvencii

  • podstatou ich použitia je práve ich pôsobenie na jemnohmotnej úrovni a ovplyvnenie našich emócií

  • choroba je zhmotnením "mentálneho postoja", hlboký vnútorný nesúlad

  • ak dochádza k rozporu medzi myšlienkami a emóciami vzniká disharmónia

  • sú netoxické, jednoducho použiteľné u všetkých vekových kategórií, nemajú vedľajšie účinky

  • majú schopnosť uvoľniť hlboko zakorenené negatívne pocity a myšlienkové vzorce, pracujú na úrovni vedomia a podvedomia

  • liečba je založená na osobných postojoch, myšlienkach a pocitoch danej osoby - esencie zablokované emócie otvárajú a cez uvedomenie si ich pozitívnych hodnôt nás navracajú späť k duševnej spokojnosti a sile

  • úspešnosť esencie tkvie v pravdivosti, úrimnosti a otvorenosti k sebe a ochote prevziať zodpovednosť za svoj vlastný vývoj a zdravie

  • účinok esencií je individuálny - môže byť okamžitý, v priebehu niekoľkých týždňov alebo aj mesiacov, v prípade nevhodného výberu esencie/ esencií opakovať diagnostický rozhovor, esencie pôsobia po vrstvách ako šúpanie cibule

 Len osobnosť bez vnútorných konfliktov je imúnna voči chorobám 

 

- Edward Bach - 

1. Práca s Bachovými esenciami

Prebieha formou rozhovoru a namiešania individuálnej zmesi esencií.

 

Trvanie: 1 hod

2. Opakované namiešanie terapeutickej zmesi

bottom of page