top of page

Môže mi holistický prístup pomôcť?

Aký je rozdiel medzi prístupom

konvenčnej a holistickej medicíny

k človeku a k jeho liečeniu?

Súčasná medicína tak ako ju poznáme sa opiera o vedecké výskumy a dôkazy z nich vyplývajúce, neustále sa upravujú protokoly a možnosti liečby tej ktorej diagnózy. Použité sú však len metódy, ktoré sú overené a osvedčené.

Sú považované za jediné správne a funkčné. Používa mnôžstvo syntetických farmák, ktoré majú mnoho vedľajších účinkov a riešia len určitý symptóm.

Chorobe by sme mali predchádzať, liečiť ju vtedy, keď sa ešte neprejavila navonok. 

 

Liečenie by malo byť komplexné so zreteľom na jedinečnosť a individuálnosť každej bytosti. Slovo holistický pochádza z gréčtiny (holon - celok). Holizmus vznikol ako reakcia na analytické a vedecké myslenie a prístup k životu. Jeho propagátorom bol ARISTOTELES, ktorý povedal: 

                                                   

   "Celok je viac než len súhrn jeho častí.“

Celostná medicína vníma človeka ako jednotný celok a po príčine ochorenia pátra aj inde, nielen tam, kde sa objaví symptóm.

Porucha určitého orgánu spúšťa kaskádu ďalších reakcií a miesto prejavu chorby môže byť vzdialené, bez súvislosti s prejavom. Sme komplexom mysle, tela a ducha a preto po príčinach treba pátrať na všetkých týchto úrovniach.

reflexné zóny

Trávenie, ako základný životný proces získavania energie z potravy, je niečo kľúčové, čomu by sme mali venovať pozornosť. To je stručný pohľad zvonku. No za tým sa skrýva omnoho viac. Je to naša imunita, sú to neustále cyklické zmeny a množstvo prepojených metabolických dejov. Hotová alchýmia. A u každého z nás  je jedinečná. Je tu však ešte niečo. Energetické dráhy, tok energie a sila orgánov skrývajúca sa v našom bruchu. Aj naša osobná sila. V mentálnej rovine znamená " trávenie životných situácií" a náš postoj k nim.

 

Trávenie začína už v ústach. Tu je jeden z našich zmyslov - CHUŤ. Podľa orientálnej medicíny nám ústa a orgány v nich vedia povedať veľa o stave nášho organizmu. Napríklad popraskané pery, kútiky alebo kazivosť určitých zubov vypovedajú o tom, ktorý orgán stráda.

 

Hrubé črevo nás zbavuje nepotrebných toxických látok, je takpovediac kanalizačným systémom. No ak je zanesené, jeho funkcia je značne oslabená. A všetko to, čo má odísť z tela von ostáva v systéme naďalej. Oslabuje orgány, zanáša krv, likviduje imunitu a znečisťuje aj našu myseľ.

Pozerajme sa preto na svoje trávenie a naše orgány s väčšou úctou, porozumením a fokusom na ich volanie. Venujme si lepšiu starostlivosť.

Všímajme si čo jeme, akú kvalitu má naše jedlo - jedzme skutočné potraviny, zachovajme zdravý sedliacky rozum a dôverujme vlastnej intuícii. Prevezmime zodpovednosť za svoje zdravie a nenechávajme zájsť veci do krajnosti odkiaľ už niet východiska. Presadzujme prevenciu a prirodzenú terapiu. Zdravé črevá a mikrobióm v nich sú základným predpokladom nášho zdravia, prirodzenej hmotnosti, odolnej imunity a mentálnej výkonnosti.

Dešťové kapky na listu

Ako vnímam celostné uzdravovanie ja ...

Každý človek má SVOJU chorobu.

Každý z nás je jedinečný a preto nejestvujú dve rovnaké choroby.

...na začiatku sú dôležité naše rozhodnutia, tie spustia proces liečenia...

bottom of page