top of page

" Je pre mňa dôležité vytvoriť vám bezpečný priestor na to, aby ste si dovolili vstúpiť do vlastného liečiaceho procesu a spojili sa s vlastnou jedinečnosťou"

Komu sú moje služby určené?

Všetkým tým, ktorí túžia po zmene vo svojom živote, majú chuť a snahu spojiť sa so svojou dušou a telom a nachádzať odpovede na svoje otázky. Moje služby nemajú vekové ohraničenie.

 

Liečenie detí je však úzko spojené s ich rodičmi a niekedy schopnosť dieťaťa vyjadriť svoje pocity môže byť limitujúcim faktorom.

 

Neváhajte ma však kontaktovať v prípade otázok.  Ak cítite súzvuk s tým, čo ponúkam, budem sa tešiť na stretnutie s Vami. 

    3 piliere  mojej   práce

                             rešpekt a prijatie

                              podpora

                              spolupráca

Mojím zámerom je navodenie rovnováhy, detoxikácia a stimulácia jednotlivých funkcií tela.
Terapia je prácou na fyzickej, energetickej aj duševnej úrovni.

IMG_4544.jpg

Čo potrebujem od vás

  • Otvorenú myseľ

  • Mať trpezlivosť sám so sebou aj so samotným procesom liečenia

  • Stáť si za svojim rozhodnutím podniknúť zmenu vo svojom živote aj napriek výzvam

  • Rešpektovať seba, svoje napredovanie aj svoje telo

  • Byť mi rovnocenným partnerom a vytvárať spoluprácu

Čo vám ponúknuť neviem

​​

  • RÝCHLE RIEŠENIE vášho problému - to ako rýchlo sa vyliečime záleží predovšetkým od nás

  • ROZHODNUTIE UROBIŤ ZMENU - rozhodnutie čeliť vlastným výzvam a porozumieť sami sebe musí prameniť z vás

  • FARMAKOLOGICKÝ PRÍSTUP a KONVENČNÉ VYŠETROVACIE METÓDY - snažím sa ísť viac do hĺbky, neodstraňujem povrchové symptómy, nebojujem s telom, detoxikujem ho. Verím, že všetku liečivú silu máme v nás, no zároveň som bdelým pozorovateľom toho, kedy je telo úplné vyčerpané a potrebuje podporu vo forme liekov a intervencií. Spolieham sa na svoje vedomosti, sedliacky rozum a  intuíciu. Vyberám cestu, ktorá je tá najbezpečnejšia pre vás a situáciu, v ktorej sa aktuálne nachádzate

V mojej praxi používam postupy, prístupy a prípravky, ktoré som si sama zažila a "ohmatala",

majú holistický základ a dá sa s nimi jednoducho a zároveň efektívne pracovať.

Ako prebieha prvé sedenie

01

Rozhovor a účel návštevy

Skrz rozhovor načrtneme konkrétne témy, ktoré potrebujú pozornosť, stanovíme zámer liečenia, preberieme ďalší postup

03

Zhodnotenie vášho stavu

návrhy na jeho úpravu

Celkové zhodnotenie vášho stavu ako aj doporučenia a postupy ďalšieho liečenia spolu preberieme v nasledujúcom stretnutí.

02

Reflexná diagnostika chodidiel

Prejdem reflexné plochy chodidel, čím získam o vašom tele viac informácií.

04

Kontrolné sedenie/

opakovaná reflexná terapia/

individuálne sedenia

Reflexná terapia môže, no aj nemusí automaticky nasledovať po prvom sedení. Rešpektujem váše pocity a potrebu toho, čo aktuálne potrebujete. Dôverujte preto sebe a vedeniu vášho tela.

Never tomu, čo počuješ, never tomu, čo vidíš, ale ver tomu, čo cítiš.

- Sri Chimnoy - 

bottom of page