Zdravie nie je náhoda, nie je samozrejmosťou a nie je to ani niečo, čo sa len tak prihodí alebo čo dostaneme za odmenu.
Je to stav bytia, ktorý vyžaduje našu plnú pozornosť, plnú aktivitu a starostlivosť.
 Je len na nás, ako hlboko chceme spolupracovať s vlastným telom, udržiavať ho v čo najlepšom stave, podobne ako krásny dom. Každý dom má svoju dušu a svoju energiu. Všetko, čo sa v tomto " dome" deje, aká v ňom vládne atmosféra, či je čistý a útulný a či sa stane útočiskom a ochranou aj v tej najväčšej búrke.
Nie každý sa o svoj dom dokáže dostatočne postarať. Nie každý je ochotný pozrieť sa do zrkadla vlastných tieňov, priznať si chybné postoje a návyky, ktoré ho priviedli k chorobe. Ohľadom zdravia veľakrát podliehame dogmám, a zažitým postupom a prenechávame zodpovednosť za svoje zdravie niekde mimo seba.

 
Kto pozná naše telo najlepšie?
Kto iný ako my sami môže naše telo skutočne uzdraviť?

 
Staňte sa aktívnymi tvorcami svojho zdravého života.
Prevezmite zodpovednosť za svoje telo aj svoju chorobu.

Spojte sa s pravdami a skrytou múdrosťou vášho tela.
 

 
Začnite si veriť a pretransformujte svoj život tak, aby ste ho žili v zdravom a silnom tele, ktoré poznáte, ste s ním v spojení a spolu tvoríte neohrozený tím, ktorý sa vzájomne podporuje. Staňte sa silným duchom v zdravom tele a žijte svoje neobmedzené možnosti.
 
Uspejú len tí, ktorí sú ochotní dať do procesu uzdravovania všetko, a vzdať sa všetkého, čo doposiaľ poznali.
Dovolia si ísť ďalej ako len po hranice svojho tela, a spojiť sa so svojim potenciálom nekonečných možností a zázrakov.


Ak ste sa rozhodli vstúpiť do tohto procesu, rada Vám s tým pomôžem.

 Naše zdravie je našou voľbou.  

Dovoľťe si aktívne vstúpiť do procesu liečenia.

Zdravie je jednou z vecí, vďaka ktorej dokážeme žiť svoj život naplno.

Ak chýba strácame stabilitu.
 

Ak vás trápia zdravotné ťažkosti, nie ste v živote spokojní, túžite po zmene a hľadáte iné možnosti liečenia,

liečenia, ktoré bude viac orientované na vás a ponúkne vám komplexný pohľad na váš problém, práve pre vás je určený obsah tejto stránky.

 

Cieľom poradenstva, ktoré ponúkam je prostredníctvom jemných a neinvazívnych terapeutických prístupov podporiť samoliečiace schopnosti organizmu a postupne odhaliť prvotnú príčinu vašich ťažkostí. Poskytnúť vám informácie o fungovaní vášho tela a chorobných procesoch, informácie ako sa oň starať a podporovať ho formou prevencie a predchádzania chorobám. Mojou snahou je spolu s vami, v spolupráci, hľadať riešenia a možnosti, ako žiť svoj život zdravšie, plnohodnotnejšie a šťastnejšie.

 

Kedže vnímam telo ako komplexnú štruktúru, v ktorej sa spája fyzický, racionálny a duchovný aspekt do jedného celku, žiadnu z jej častí nemožno v procese liečenia vynechať. Preto aj postupy, ktoré využívam sú orientované na všetky tieto zložky.

 

Prostredníctvom liečivého dotyku reflexnej terapie môžno cielene ovplyvniť:

 • srdcovocievny systém

 • imunitné mechanizmy a hormonálny systém

 • lymfatickú drenáž

 • funkcie tráviaceho traktu

 • fungovanie nervového systému

 • celkovú relaxáciu organizmu a nárast energie

a zistiť disharmóniu vo fungovaní vnútorných orgánov.

Bachove kvetové esencie, aromaterapia, spoločný rozhovor a relaxačné techniky napomáhajú pri práci s emóciami, mysľou, podvedomými nastaveniami  a vnútornými procesmi. Spolu odhalíme príčinu vašich ťažkostí a nasledovaním vášho vnútorného vedenia a múdrosti prenastavíme všetko to, čo vám už neslúži a potrebuje zmenu.

Ak vás trápia zdravotné ťažkosti, nie ste v živote spokojní, túžite po zmene a hľadáte iné možnosti liečenia,

liečenia, ktoré bude viac orientované na vás a ponúkne vám komplexný pohľad na váš problém, práve pre vás je určený obsah tejto stránky.

 

Cieľom poradenstva, ktoré ponúkam je prostredníctvom jemných a neinvazívnych terapeutických prístupov podporiť samoliečiace schopnosti organizmu a postupne odhaliť prvotnú príčinu vašich ťažkostí. Poskytnúť vám informácie o fungovaní vášho tela a chorobných procesoch, informácie ako sa oň starať a podporovať ho formou prevencie a predchádzania chorobám. Mojou snahou je spolu s vami, v spolupráci, hľadať riešenia a možnosti, ako žiť svoj život zdravšie, plnohodnotnejšie a šťastnejšie.

 

Kedže vnímam telo ako komplexnú štruktúru, v ktorej sa spája fyzický, racionálny a duchovný aspekt do jedného celku, žiadnu z jej častí nemožno v procese liečenia vynechať. Preto aj postupy, ktoré využívam sú orientované na všetky tieto zložky.

 

Prostredníctvom liečivého dotyku reflexnej terapie môžno cielene ovplyvniť:

 • srdcovocievny systém

 • imunitné mechanizmy a hormonálny systém

 • lymfatickú drenáž

 • funkcie tráviaceho traktu

 • fungovanie nervového systému

 • celkovú relaxáciu organizmu a nárast energie

a zistiť disharmóniu vo fungovaní vnútorných orgánov.

Bachove kvetové esencie, aromaterapia, spoločný rozhovor a relaxačné techniky napomáhajú pri práci s emóciami, mysľou, podvedomými nastaveniami  a vnútornými procesmi. Spolu odhalíme príčinu vašich ťažkostí a nasledovaním vášho vnútorného vedenia a múdrosti prenastavíme všetko to, čo vám už neslúži a potrebuje zmenu.

Ahoj!
Volám sa Tereza Stašová
a pôsobím ako poradca v oblasti celostného zdravia.


Som rada, že sa zaujímate o to, ako starostlivosť o seba a svoje zdravie môžete posunúť na novú úroveň.

Ako lekár a reflexný terapeut sa zameriavam na to ako pochopiť a podporiť telo na fyzickej úrovni.

Ako hľadač pravdy sa stávam sprievodcom v procese aktivácie samoliečiacich schopností vášho tela.

Inšpirujem a poskytujem nástroje a nápady ako môžete prebrať zodpovednosť za svoje telo a svoj život do vlastných rúk.

Podporujem vás v tom, aby ste aj vy našli svoju pravdu, svoj potenciál, seba samých. Aby ste začali vnímať svoje telo v širšej perspektíve.
 

 

Najrýchlejšiu cestu k pochopeniu seba  nájdete vo svojej DUŠI, a práve tá sa prejavuje skrz vaše telo.

 

Je jeho odrazom a zároveň nástrojom.

 

Pochopením spirituálnych princípov, vesmírnych zákonov a aktívnej vnútornej práce nástúpite aj vy na cestu k zdravému harmonickému bytiu.

 

Tvoje zdravie a ty si viac ako len telo.

_KAI8826.jpg

Som inšpirátor a sprievodca na ceste duše k vedomému zdraviu

Poskytnem vám informácie

o fungovaní vášho tela, 

o chorobných procesoch, aj o tom ako sa oň starať a podporovať ho formou prevencie a predchádzania chorobám.

Prostredníctvom liečivého dotyku reflexnej terapie môžem zistiť disharmóniu vo fungovaní vnútorných orgánov a cielene ovplyvniť:

·      srdcovocievny systém

·      imunitné mechanizmy a hormonálny systém

·      lymfatickú drenáž

·      funkcie tráviaceho traktu

·      fungovanie nervového systému

·      pohybový aparát

·      alergické reakcie a kožné problémy

·      celkovú relaxáciu organizmu a nárast energie

Cieľom mojej podpory je prostredníctvom jemných a neinvazívnych terapeutických prístupov podporiť samoliečiace schopnosti organizmu a postupne odhaliť prvotnú príčinu vašich ťažkostí.

 

Telo vnímam ako komplexnú štruktúru, kde sa spája fyzický, racionálny a duchovný aspekt do jedného celku. Žiadnu jeho časť nemožno v procese liečenia opomenúť. Preto aj postupy, ktoré využívam sú orientované na všetky tieto zložky.

 

Spoločný rozhovor, reflexná terapia, relaxačné techniky aj aromaterapia napomáhajú pri práci s emóciami, mysľou, podvedomými nastaveniami  a vnútornými procesmi. Stimulujú pozitívne vaše telo a aktivujú ho.

 

Tým, ktorí budú túžiť pokračovať hlbšie ponúkam aj homeopatiký prístup a intenzívnu spoluprácu formou dlhodobých programov.

Vaše telo potrebuje živiny, vašu pozornosť a súlad

s vašou dušou.

Neponúkam vám rýchle riešenie. Ani ľahkú a jednoduchú cestu k zdraviu.

 

To čo ponúkam sú nástroje a vedomie, že v tom nie ste sami.

"Ľudí nemožno ničomu naučiť, dá sa im len pomôcť, aby všetko objavili vo svojom vnútri "

- Galileo Galilei - 

Podujatia, akcie

Could you be imagining your illness_ The truth about psychosomatic disorders.jpg

Posolstvo choroby

pravidelné verejné besedy o psychosomatickom prepojení v našom tele