top of page

Osobný rozvoj a sebaobjavovanie
 

spoznávaním seba rastieme

Sebapoznanie považujem za kľúčovú zložku liečenie, nech ma trápi akýkoľvek problém, vždy sa potrebujem spojiť sám so sebou a pokladať si kľúčové otázky. Zisťovať ako premýšľam, cítim a vnímam, v akých ilúziách  a sebaklamoch vlastne žijem.

 

Spojenie samého so sebou mi prináša pravdy a MÚDROSŤ ukrytú priamo vo mne, ktoré ma dokážu uzdraviť,  ak obnovím dôveru v seba a v samotný proces uzdravenia.

 

Choroba nám prichádza do života presne z dôvodu toho, že sme pozabudli na to kým sme, aký sme, čo nám robí radosť a čo nás rmúti. Upozorní nás, že sme sa odklonili sami od seba.

 

Proces znovurozpomínania na SEBA je často výzvou, pretože so sebou nesie prekážky, núti nás vychádzať zo svojej komfortnej zóny, robiť veci inak ako sme boli zvyknutí. Núti nás naučiť sa žiť svoj život v súlade so sebou a svojou dušou bez obmedzení, potlačení či ústupkov.

Ak vedome načúvam svojmu telu, zachytím každý dôležitý signál, ktorý udrží moje telo zdravé, dušu v súlade a v radosti, Prináša mi neobmedzené možnosti ako tvorivo rásť a rozvíjať svoj vlastný potenciál v harmónii.

 

Žiť v prítomnosti, byť zdatným pozorovateľom seba aj okolia, poznávať a chápať vyššie duchovné princípy a vnímať prepojenosť s vesmírom.

Aj to je súčasť sebarozvoja.

 

Dovoľ si aj ty vystúpiť zo svojho tieňa, pozrieť sa na seba pravdivo. Dovoľ si s odhodlaním prekonávať osobné výzvy tak,  aby ťa postupne priviedli k jedinečnému prejaveniu tvojej osobnej esencie, sily a pravdy, ktorá je v tebe ukrytá.

 

Každý z nás v sebe nesie JEDINEČNOSŤ, o ktorú sa môže deliť s ostatnými, navzájom spolupracovať a podporovať sa v raste

 

Sebapoznanie je evolúciou nás samých, vedie nás k sebarešpektu, sebaláske a sebanaplneniu.

"Vedomý človek vníma svoje telo ako komplexný celok.

Vníma potrebu starostlivosti o každú jeho zložku, kde jedna bez druhej ťažko existuje.

Je si vedomý svojej zodpovednosti za svoje zdravie aj o moci ovplyvniť ho"

Sebarozvojová terapia a konzultácia

Rozhovor, relaxačné a meditačné techniky, podľa idividuálnych potrieb klienta

Trvanie: 2 hod a viac

bottom of page