CENNÍK TERAPEUTICKÝCH SLUŽIEB

platný od 1.1. 2022

Reflexná diagnostika, konzultácia, úvodné stretnutie

(zistenie celkovej kondície vnútorných orgánov a pohybového aparátu, vstupný rozhovor)

Reflexná terapia, vyhodnotenie stavu

 

Individuálna konzultácia, detská konzultácia/ reflexná terapia

Pravidelná konzultácia - reflexná terapia / sebarozvojová konzultácia

(každé ďalšie stretnutie s klientom, terapeutický zásah dľa aktuálnych ťažkostí klienta)

Sebarozvojová konzultácia

(presiahnutím časového rámca navýšenie sumy o 15 € za každú ďalšiu hodinu)

Online konzultácia po dohode

Práca s Bachovými kvetovými esenciami

Opakované namiešanie pôvodnej terapeutickej zmesi / namiešanie zmesi bez konzultácie

(cena teraputickej fľašky s jednou esenciou, pri množstve 2-4 esencie + 1,5 € k cene fľaštičky, pri množstve 5-7 esencií + 2,5 € k cene fľaštičky)

Homeopatická konzultácia, kontrola (trvanie 1 hod, najčastejšie po mesiaci)

2, 5  hod

 

 

1, 5  hod

 

1, 5  hod

 

1,5   hod

do 2 hodín

 

 

1      hod

 

1      hod

 - 

 

 

2.5     hod

55 €

 

25 €

 

40 €

 

30 €

45 €

 

30 €

 

20 €

10 €

60 €/ K:30 €

V prípade nemožnosti dostaviť sa na dohodnutý termín, PROSÍM o jeho storno min. 24 hodín vopred. Ďakujem za Vašu spoluprácu!

 

8 €

18 €

24 €

22 €

18 €

166 €

Centrum pre podporu zdravia a sebarozvoj Egida - PODUJATIA

 

Jóga s Mili 

Teória 5 prvkov

Reflexná terapia hrou

Posolstvo choroby

Mamy, deti

Žena žene

Ceny aktuálnych sebarozvojových prednášok a akcií budú upravované aktuálne a na vyžiadanie vás o nich rada informujem (niektoré budú zverejnené priamo v mesačnom kalendári v záložke Aktuality)