Žena žene
transformačný cyklus pre ženy

Prečo do toho ísť, čo ti to prinesie...

 

 • hlboké ženské stretnutie, transformáciu a ladenie sa na seba

 • spoznávanie, zdieľanie, tvorenie, spoločne v radosti a v autenticite

 • načúvanie vnútornej múdrosti a vedeniu

 • vlastnú silu, zámer

 • sesterstvo, energiu, prepojenie s duchom

 • podporu, bezpečie, bezpodmienečné prijatie bez posudzovania

 • hľadanie vlastnej cesty

Čo spolu zažijeme...

 • v priebehu 12tich osobných stretnutí si spolu prejdeme témami, ktoré ťa privedú bližšie k objaveniu toho, kým si

 • v bezpečnom priestore, v prijatí, s rešpektom k sebe a druhým si dovolíš vstúpiť do vlastnej autenticity

 • naladenie sa na energiu a hlbokú múdrosť ženstva, ktorá kotví v každej z nás

 • zažneš v sebe oheň, ktorý bude horieť pre ďalšie z nás

AUTENTICITA
SPOJENIE ŽIEN
ODVAHA
ROZHODNUTIE

Spoločný kruh 9tich žien
3 podoby ženy
12 stretnutí
12 tém

 

Spoločne vlastným prerodom k radosti
z autentického bytia

Láska         Pravda         Sila

 

Dovoľ si byť sama sebou, dovoľ si poznať pravdu o sebe samej, dovoľ si žiť hojnosť vlastného potenciálu. Odhaľ sama v sebe jedinečný zdroj, hlbšie vedenie a vnútornú múdrosť.

Tento zdroj v tebe ťa povedie tvojou autentickou cestou. Skrz odvahu, silu a chuť žiť, sa sama staneš alchymistkou vlastného života.

Všetko po čom túžiš, sa manifestuje, ak si skutočne dovolíš spojiť sa s hojnosťou, ktorá na teba čaká a ktorú si zaslúžiš.

Si bytosť, ktorá vedome vstupuje do svojej vlastnej temnoty, preto, aby sa stretla a spojila so svojim vlastným svetlom. Vtedy sa tvoje vlastné rany stanú tvojimi najväčšími darmi.

"Veď ma telo moje, veď ma duša moja, rozkvitám v krajine svojho srdca

a v pravde, že už viem kým som. Som bohyňou, alchymistkou."

 

Kto je tá bohyňa...je to žena, ktorá prechádza procesom učenia ako spoznať, akceptovať a milovať seba na všetkých úrovniach, na úrovni mysle, tela aj ducha.

Je to žena, ktorá ak sa zameria na vlastný rast, sebauvedomie a jedinečné životné skúsenosti, je naplnená mierom, láskou, vášňou a radosťou.

Je to žena, ktorá rozumie tomu, že má nekonečné možnosti, vytvoriť si život po akom túži. Inšpiruje týmto ostatných okolo seba, pretože je naplnená vďačnosťou a hojnosťou.

Cesta sa tvojim vlastným svetlom

 

 

PANNA

 1. Chyť ma, ak to dokážeš! - spojenie s vnútorným dieťaťom

 2. Z akého si rodu? - vzorce, nastavenia, výchova, väzby s matkou a otcom

 3. Posvätný chrám - telo ženy, menarché, lono

 4. Ja a on - partnerstvo, sexualita, dualita

              MATKA

 5. Výzvy ako dar - tehotenstvo, pôrod, ja ako mama

 6. Kto v tebe prebýva? - ženské archetypy

 7. Dávam a beriem - spojenie so zemou, sila a energia

 8. To čo je skryté - ženské tiene a zranenia, kolektívne prepojenie
                           
                                  VEDMA

 9. Tvorivý mesiac - hojnosť, vízie, tvorenie

 10. Šamanka - žena liečiteľka, mágia

 11. Pradávna múdrosť - sesterstvo, prečo je dôližité práve dnes

 12. Alchymistka života - cesta do celistvosti

Organizačné informácie:

 

Začiatok stretnutí 30. 11. 2022

(každé ďalšie stretnutie je organizované v týždňových intervaloch vždy v stredu)

 

Ukončenie 1. 3. 2022

Termín, kedy sa stretnutie konať nebude z dôvodu sviatkov 28. 12.2022, 4.1.2023

Pokyny k podujatiu budú zasielané priamo mailom konkrétnym uchádzačkám.

Hodnota podujatia 166 eur

Po rezervácii miesta vám bude zaslaný IBAN kam môžte úhradu za podujatie uhradiť,  bude vám zaslaná faktúra.

 

Vaše miesto bude rezervované 3 dni od registrácie, v prípade ak svoju rezerváciu v tomto čase nestornujete ani neuhradíte, vaše miesto posúvam inej účastničke.

Kapacita je obmedzená, stratnutia sa však budú v priebehu roka opakovať.

 

Ak vám po nastupe do cyklu nesadne program, alebo z akýchkoľvek dôvodov chcete odstúpiť, vám bude po prvom stretnutí vrátená plná suma za podujatie.