top of page

Žena žene

transformočný cyklus pre ženy

Spoločný kruh 9 tich žien - 3 podoby ženy - 12 stretnutí - 12 tém
 

Dovoľ si byť sama sebou. Ži hojnosť vlastného potenciálu a napoj sa na svoju vnútornú múdrosť

Autenticita
Spojenie žien
Odvaha
Rozvážne žitie života

Aj toto spolu zažijeme...

 • v priebehu 12tich osobných stretnutí si spolu prejdeme témami, ktoré ťa privedú bližšie k objaveniu toho, kým si

 • v bezpečnom priestore, v prijatí, s rešpektom k sebe a druhým si dovolíš vstúpiť do vlastnej autenticity

 • naladenie sa na energiu a hlbokú múdrosť ženstva, ktorá kotví v každej z nás

 • zažneš v sebe oheň, ktorý bude horieť pre ďalšie z nás

Prečo do toho ísť, čo ti to prinesie...

 

 • hlboké ženské stretnutie, transformáciu a ladenie sa na seba

 • spoznávanie, zdieľanie, tvorenie, spoločne v radosti a v autenticite

 • načúvanie vnútornej múdrosti a vedeniu

 • vlastnú silu, zámer

 • sesterstvo, energiu, prepojenie s duchom

 • podporu, bezpečie, bezpodmienečné prijatie bez posudzovania

 • hľadanie vlastnej cesty

Spolu vlastným prerodom k radosti
z autentického bytia

Dovoľ si byť sama sebou, dovoľ si poznať pravdu o sebe samej, dovoľ si žiť hojnosť vlastného potenciálu. Odhaľ sama v sebe jedinečný zdroj, hlbšie vedenie a vnútornú múdrosť.

Tento zdroj v tebe ťa povedie tvojou autentickou cestou. Skrz odvahu, silu a chuť žiť, sa sama staneš alchymistkou vlastného života.

Všetko po čom túžiš, sa manifestuje, ak si skutočne dovolíš spojiť sa s hojnosťou, ktorá na teba čaká a ktorú si zaslúžiš.

Si bytosť, ktorá vedome vstupuje do svojej vlastnej temnoty, preto, aby sa stretla a spojila so svojim vlastným svetlom.

Vtedy sa tvoje vlastné rany stanú tvojimi najväčšími darmi.

"Veď ma telo moje, veď ma duša moja, rozkvitám v krajine svojho srdca

a v pravde, že už viem kým som.  Som bohyňou, alchymistkou."

 

Kto je tá bohyňa...je to žena, ktorá prechádza procesom učenia ako spoznať, akceptovať a milovať seba na všetkých úrovniach, na úrovni mysle, tela aj ducha.

Je to žena, ktorá ak sa zameria na vlastný rast, sebauvedomie a jedinečné životné skúsenosti, je naplnená mierom, láskou, vášňou a radosťou.

Je to žena, ktorá rozumie tomu, že má nekonečné možnosti, vytvoriť si život po akom túži. Inšpiruje týmto ostatných okolo seba, pretože je naplnená vďačnosťou a hojnosťou.

S láskou, v pravde a vo vlastnej sile

...aká bude cesta za tvojim vlastným svetlom...

PANNA

 1. Chyť ma, ak to dokážeš! - spojenie s vnútorným dieťaťom

 2. Z akého si rodu? - vzorce, nastavenia, výchova, väzby s matkou a otcom

 3. Posvätný chrám - telo ženy, menarché, lono

 4. Ja a on - partnerstvo, sexualita, dualita

              MATKA

 5. Výzvy ako dar - tehotenstvo, pôrod, ja ako mama

 6. Kto v tebe prebýva? - ženské archetypy

 7. Dávam a beriem - spojenie so zemou, sila a energia

 8. To čo je skryté - ženské tiene a zranenia, kolektívne prepojenie
                           
                                  VEDMA

 9. Tvorivý mesiac - hojnosť, vízie, tvorenie

 10. Šamanka - žena liečiteľka, mágia

 11. Pradávna múdrosť - sesterstvo, prečo je dôližité práve dnes

 12. Alchymistka života - cesta do celistvosti

Prebud´ aj ty  v sebe alchymistku vlastného života!

 

najbližší termín 11. 1. 2025

 cena programu je 198 eur

...áno môžeš si za túto sumu kúpiť nový kabát, topánky...alebo si môžeš KONEČNE dovoliť ŽIŤ SEBA, byť autentická, napojená na vlastnú hlbokú ženskú múdrosť, žiť radostne a v hojnosti, po akej si vždy túžila...

bottom of page